Om Alorum Utveckling

shapeimage_2 (4)Alorum Utveckling är en plats där individen får stöd att växa och utvecklas på bästa sätt.
Alo är det latinska ordet för ”ge näring åt, hjälpa fram, stärka”.

Min vision är att hjälpa modiga kvinnor till ett välmående i sin vardag och att finna sitt unika sätt att leda sig själv och andra. Mitt mål är att inspirera till nya tankar och insikter med hjälp av det coachande förhållningssättet.

Min önskan är att kvinnor ska upptäcka möjligheterna i sitt ledarskap, lyssna till sitt hjärta och finna sina vägar till framgång.

Min bakgrund består av lång arbetslivserfarenhet i det privata näringslivet samt erfarenheten av att coacha medmänniskor som befinner sig i en utvecklings- och förändringsprocess.

Coaching är en samtalsmetodik och en process som leder utveckling framåt mot uppsatta mål. All coaching genomförs enligt internationell standard av ICF (International Coach Federation).

Varmt välkommen!
Marianne Jönsson  

Grundare av Alorum Utveckling, ICF Professional Certified Coach (PCC), Avspännings- & stressterapeut, Mindfulnessinstruktör (MBSR), Chi Neng Qigong instruktör, Soulful Transformation terapeut samt med högskoleutbildning i grupp- & organisationspsykologi, hälsopsykologi, samtalsmetodik, coaching och mentorskap.