Inre rummet

Utifrån vad vi kommit fram till i första rummet vad du behöver utveckla och förändra, väljer vi verktyg från min palett.
Vi utgår från ett holistiskt perspektiv för att arbeta med din balans och medvetenhet.
ordbild 

Till exempel

  • Medvetandeutveckling
  • Träna din förmåga att vara närvarande i nuet
  • Stressbalansering för att minska stress
  • Känslohantering
  • Medkänsla till dig själv och andra
  • Energi
  • Kreativt uttryck

Redan i första rummet pratar vi ihop oss om vilket eller vilka verktyg vi ska använda. När vi är klara med det inre rummet går vi in i Resultatrummet > för avslutning.