Högkänslighet (HSP)

fotterHSP står för Highly Sensitive Person (på svenska högkänslig) och begreppet myntades under 90-talet av forskaren och psykoterapeuten Elaine N. Aron som har forskat kring ämnet. Det är inte en diagnos, utan snarare ett personlighetsdrag och uppskattningar visar att så mycket som 20-25% av alla människor kan beskrivas som högkänsliga, med en jämn fördelning mellan män och kvinnor.

Högkänslighet brukar beskrivas som att man har ett känsligare nervsystem, då man tar in alla intryck och upplevelser på ett djupare och mer intensivt sätt än andra. Högkänslighet är dock väldigt individuellt. Det finns många olika tecken på att man kan vara högkänslig, här är några

  • Att man lätt blir överväldigad av sinnesintryck
  • Att man lätt påverkas av andras sinnesstämningar
  • Att man blir överstimulerad när det händer mycket runt omkring
  • Att man känner ett behov av att dra sig undan till en tyst plats där man kan få vara för sig själv utan stimulans under hektiska dagar.

Läs på om högkänslighet
Det är ofta en bra idé att läsa på om HSP och allt som kommer med det. Det är olika för alla, men att läsa mer om HSP och få en djupare förståelse gör tillvaron både enklare och gör det möjligt att se fördelarna i att vara en högkänslig person. Det finns mycket skrivet och mycket att lära sig och det finns en ocean av information en googling bort!

Det kan vara intressant att titta på vilken typ av HSP man är. Grovt delas högkänsliga in i två grupper: 30% av högkänsliga är utåtriktade och söker spänning, 70% av högkänsliga är mer introverta. Om man har lite mer koll på vilken typ av HSP man är, blir det ännu enklare att förstå sina egna reaktioner och att utvecklas.

Hitta HSP-grupper och utbyt erfarenhet med andra
Det finns många olika HSP-grupper, både online och fysiska, där man kan ta reda på mer samt hitta andra som har samma personlighet. Till exempel finns det flera grupper på Facebook som man kan gå med i för att utbyta erfarenheter med andra.

Ta hjälp!
Det finns många övningar man kan använda för att bättre hantera det brus och stress som vissa kan uppleva som ett resultat av högkänslighet. Om man till exempel suger upp positiv eller negativ energi från människor i ens omgivning hela tiden kan det vara bra att hitta en övning som hjälper att distansera sig lite från det. Det kan vara skönt att få hjälp av någon som har erfarenhet av att arbeta med olika övningar och verktyg och har en speciell förståelse för hur man som högkänslig fungerar och tänker.