Coachingrummet

Web Coachingrummet

Här träffas vi för att kartlägga dig och ditt nuläge.

Genom att utveckla det personliga ledarskapet öppnar sig nya perspektiv och nya möjligheter växer fram.

Genom kraftfulla frågor hjälper jag dig att finna dina egna svar, de som finns inom dig när du lyssnar till ditt hjärta!

Coaching är en samtalsmetodik och en process som leder utveckling framåt mot uppsatta mål. All coaching genomförs enligt internationell standard av ICF (International Coach Federation).

I coachingrummet kommer vi gemensamt fram till hur vi ska arbeta vidare i nästa rum, som jag kallar för inre rummet.